English

English

Happy Coffee Kennis maken met het Happy Planet Platform?

Kom naar een HPP Happy Coffee© in Leiden of Den Haag.


Het Happy Planet Platform is een non-profit organisatie opgericht door positieve en creatieve academici. We denken na over een nieuwe economie. Een economie waarbij de Happy Planet Index als aanvullende indicator van vooruitgang geldt en beleid meer is gebaseerd op geluk en duurzaamheid. Bij onze activiteiten staat het verbinden van geluk, wetenschap en mensen centraal. Zo dragen wij bij aan de Beyond GDP beweging en meer geluk en een lagere ecologische voetafdruk in Nederland.


Lees hier meer over het Happy Platform Platform.