ecologische voetafdruk


De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel hectares gebruikt worden voor productie, distributie en afvalverwerking van de producten en diensten die door de mens worden gebruikt/geconsumeerd.


De voetafdruk wordt net als de biocapaciteit, uitgedrukt in mondiale hectares (mha). De voetafdruk kan berekend worden voor een land of combinatie van landen, maar ook voor een individu of gezin, voor een stad of dorp, voor een bedrijf, voor een bepaalde activiteit of voor een specifiek product. Dat maakt het mogelijk om de milieubelasting van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen), van verschillende productiemethoden of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. De voetafdruk is een indicator voor duurzaamheid, omdat hij direct vergeleken kan worden met de beschikbare biocapaciteit. De biocapaciteit staat niet alleen ten dienste van de mens. Het is cruciaal dat genoeg ruimte wordt gereserveerd voor behoud van andere soorten. Onlangs werd in VN-verband (Nagoya, 2010) een voorstel aangenomen om 17% van de biocapaciteit op land voor het behoud van de biodiversiteit te reserveren.


 

Bron: Living Planet Report (WNF) & www.welstendigheid.nl

 


Overshoot


ls de totale voetafdruk groter is dan de beschikbare biocapaciteit, leven we in een situatie van overshoot, hetgeen sinds ongeveer 1975 wereldwijd het geval is. Door de groei van de bevolking en van de voetafdruk p.p. neemt de overshoot sindsdien alleen nog maar toe. 20 aug 2013 was EarthOvershootDay. Vanaf die dag teren we in op de reserves van de aarde. En gemiddeld komt EarthOvershootday elk jaar 3 dagen eerder. Dat is geen goed teken.   Wil je een idee krijgen van de ontwikkeling van de ecologische voetafdruk sinds 1960? Bekijk dan deze mooie, geanimeerde site over de ecologische voetafdruk. Meer weten? Lees het document ‘Op weg naar mondiale duurzaamheid’ (14 blz) van de Werkgroep Voetafdruk Nederland of ga naar deze site: http://www.voetafdruk.eu