over ons


 

Het Happy Planet Platform is een non-profit organisatie opgericht door positieve en creatieve academici. We denken na over een nieuwe economie. Een economie waarbij de Happy Planet Index als aanvullende indicator van vooruitgang geldt en beleid meer is gebaseerd op geluk en duurzaamheid. Bij onze activiteiten staat het verbinden van geluk, wetenschap en mensen centraal. Zo dragen wij bij aan de Beyond GDP beweging en meer geluk en een lagere ecologische voetafdruk in Nederland.


Beyond GDP: van BBP naar HPI

Hoe kan het dat de Westerse samenleving zich blijft richten op economische groei, terwijl meer economische groei niet leidt tot meer geluk en onhoudbaar is op onze eindige planeet. Er is een internationale beweging – genaamd Beyond GDP – die op zoek is naar alternatieven voor economische groei. In plaats van Gross Domestic Product (BBP) wordt gezocht naar indicatoren die rekening houden met sociale en ecologische aspecten. Het Happy Planet Platform wil een bijdrage leveren aan de Beyond GDP beweging.


Wij geloven dat ieder mens lang en gelukkig wil leven. Nu en in de toekomst. De Happy Planet Index meet of we lang, gelukkig en duurzaam leven. Het is een waardevollere indicator van vooruitgang dan economische groei en verdient meer aandacht en toepassing.


Meer weten over de gebreken van economische groei (BBP), de Beyond GDP beweging en de bijdrage van HPP? Lees BBP –> HPI.


Ons uitgangspunt

Connecting happiness science and people 

Bij het Happy Planet Platform zien wij in dat verbinding een belangrijke kernwaarde is om een constructieve verandering binnen de maatschappij teweeg te brengen. Het verbinden van mensen. Het verbinden van partijen. En het verbinden van verschillende vakgebieden. Wij zijn van mening dat een gezonde, goed werkende economie in context wordt beschouwd met andere wetenschappen. Een integrale aanpak op landelijk niveau waarbij naast indicatoren van economische aard ook indicatoren die gebruik maken van inzichten uit de psychosociale en milieuwetenschappen serieus worden genomen kan zorgen voor de verandering die de wereld nodig heeft om deze maatschappij constructief en duurzaam gelukkig te maken. Om een maatschappij te creëren waarbij we op een positieve manier uitdagingen aangaan met een blik die gericht is op de toekomst. Het Happy Planet Platform verbind personen en partijen die streven naar een Nederland met meer geluk en een lagere ecologische voetafdruk: oftewel, een hogere Happy Planet Index!


Het Happy Planet Platform heeft een wetenschappelijke aanpak. Wij bewegen mee met het tij dat aan het keren is en slaan een brug tussen de noodzaak van het integreren van een nieuw economisch en politiek beleid en de behoefte van de samenleving naar een gelukkiger en zinvoller bestaan. Onze waarden zijn:

 • nieuwsgierig
 • verbinden
 • wetenschappelijk
 • hier-en-nu èn toekomstgericht
 • positief
 • creatief

Om de HPI te verhogen richt het Happy Planet Platform zich op ‘geluk’


Geluk gaat om de kwaliteit van leven; levenstevredenheid. Wereldwijd geven mensen aan dat ‘geluk zijn’ het belangrijkste is in hun leven. Uit onderzoek blijkt ook dat geluk zeer veel positieve effecten heeft. Zo zijn gelukkige mensen creatiever, productiever en werken ze beter samen. Uit tweelingenonderzoek blijkt dat ongeveer 50 procent van je geluk genetisch bepaald is. Slechts 10 procent van je geluk bepaald wordt door omstandigheden. Wat je denkt en doet bepaalt de overige 40 procent van je geluk.


We gaan aan de slag met de 5 Ways To Well-being – eveneens ontwikkeld door de NEF-. De 5 Ways bestaan uit vijf bewezen acties die men kan ondernemen om het eigen geluksniveau te bevorderen. De Five Ways zijn: wees bewust, blijf leren en ontwikkelen, beweeg, verbind en geef. In de aanpak van het Happy Planet Platform staan de Five Ways centraal. Door aan de slag te gaan met de Five Ways to Well-being willen we mensen helpen meer geluk te ervaren. We streven naar een hoger geluksniveau voor heel Nederland. En uiteindelijk een hogere Happy Planet Index. HPP header HPI en 5 WAYS


Onze activiteiten

Er zijn vier centrale pijlers zijn:

 • onderzoek: om de HPI toepasbaar te maken in Nederland
 • projecten: specifieke doelgroep (zoals 4VWO scholieren) en duidelijke looptijd
 • events: leuke en toegankelijke activiteiten om een brede doelgroep te bereiken
 • trainingen: voor verdieping en handvaten voor een gelukkiger en duurzamer leven

Lees hier meer over onze activiteiten en wat we al hebben gedaan.


Partners en support

       


Het team van het Happy Planet Platform

 • Koen Vredebregt, voorzitter en oprichter, projectleider bij de Provincie Zuid-Holland, MSc. Economics and Business, gelukseconoom
 • Patricia van Polanen Petel, coördinator en oprichter, juriste, LL.M. Public International Law
 • Matthijs Steeneveld, mede-oprichter, MSc. Klinische Psychologie, expert positieve (organisatie) psychologie, trainer & coach
 • Bart Hoekstra, projectmedewerker HPI survey & website developer, student Future Planning Studies UvA
 • Katie Janssen, projectmedewerker, studente Bèta-Gamma UvA
 • Sjir Hoeijmakers, freelance projectmedewerker geluk & beleid, MSc. Econometrie, ondernemend idealist
 • Michael Schuiff, ontwikkelaar plugin HPI survey, website developer & consultant, www.michaelschuijff.nl

Wil je ons team komen versterken? We horen graag van je! Lees op deze pagina meer.